Cor Kanning

Een directeur / manager / adviseur voor overheden, zorginstellingen, onderwijs, nutsbedrijven en bedrijfsleven.

Ik vorm mij snel een beeld van een vraagstuk en kan de gevoeligheden die daarbij spelen boven tafel krijgen; ik zie de grote lijnen en verbanden. Vanuit dat inzicht weet ik bruggen te slaan en mensen en belangen bij elkaar te brengen. Want vaak spelen er meerdere belangen tegelijk. Ik kan me daarin goed verplaatsen. Ik heb oog voor processen in de bovenstroom én in de onderstroom.

Als leider weet ik diverse stijlen toe te passen, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Zo vraagt een team dat bezig is met zelforganisatie om een andere benadering dan wanneer er sprake is van een crisis. In tijden van crisis of chaos neem ik het voortouw en structureer en delegeer ik.

Mensen typeren mij als evenwichtig, betrouwbaar en betrokken en waarderen mijn heldere uitleg, ook als de boodschap minder prettig is. Ik ben energiek, positief ingesteld en verbindend, werkend met een koel hoofd en een warm hart.
Uit gesprekken haal ik vaak nieuwe ideeën en vind ik kansen voor ontwikkeling en samenwerking. Je ziet het soms letterlijk gebeuren: dan reageer ik even niet en twee tellen later ben ik enthousiast, zit ik vol ideeën en oplossingsrichtingen.

Mijn LinkedIn profiel biedt u inzicht in mijn brede ervaring.