Is er bij uw organisatie behoefte aan een interim-manager of adviseur?

Iemand die snel kan handelen, een frisse blik werpt, vastgelopen samenwerkingen vlot trekt of ontzorgt?
De reden of aanleiding om deze interimmer aan boord te halen maakt niet zoveel uit; veranderende doelstellingen, toenemende maatschappelijke betrokkenheid, een crisissituatie, duurzamer willen ondernemen of een tijdelijke vervulling van een managementpositie.

Wat uitmaakt is de juiste professional

Interim opdrachten vragen om een politiek bestuurlijke antenne, kennis van overlegstructuren, zicht op protocollen en procedures, ervaring met ingewikkelde vraagstukken en in staat zijn om tot een resultaatgericht doel te komen. Maar vooral verbinding maken tussen afwijkende inzichten en belangen.

  • Interim-management: tijdelijke vervulling van een directie- of managementpositie
  • Crisismanagement: bij een acuut probleem of een dreigende crisis
  • Adviseur: strategische en tactische advisering aan bestuur en directie